+

Projekt modernizacji i rozbudowy Piskiego Domu Kultury

Modernizacja i rozbudowa budynku Piskiego Domu Kultury wraz z dojściami, dojazdami, zielenią urządzoną oraz przyłączami : kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.

+
+
Facebook