+

Hala widowiskowo-sportowa Urania w Olsztynie

Konkurs SARP 964 z 2016r.
Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo- sportowej z budową lodowiska zewnętrznego, parkingiem podziemnym, naziemnymi miejscami parkingowymi, komunikacją kołową i pieszą, zagospodarowaniem zielenią urządzoną, małą architekturą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

+
+
+
Facebook