+

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Purdzie

Budowa budynku ochotniczej straży wraz z sala wielofunkcyjną pożarnej wraz z przyłączami: wodociągowym, elektrycznym, instalacji pompy ciepła, dojściami, dojazdami, zielenią urządzoną, trzema masztami, dwoma hydrantami w tym jeden w budynku oraz ogrodzeniem.

+
+
+
+
Facebook